X3News е специализирана финансова медия, чрез която компаниите, търгувани на Борсата оповестяват изискваната от закона информация пред най-широката общественост - както на български, така и на английски език.
  X3News е специализирана финансова медия, чрез която компаниите, търгувани на Борсата оповестяват изискваната от закона информация пред най-широката общественост - както на български, така и на английски език. Към настоящия момент 301 публични дружества оповестяват регулярно чрез медията счетоводни отчети, информация за общи събрания на акционерите, решения на ОСА, промени в управителните органи и друга регулирана информация.
  Според направените проучвания посетителите на X3News са с интереси в областта на бизнеса, борсите и финансите, като аудиторията е високообразована и платежоспособна, отличаваща се с висок жизнен стандарт..

  Стандартни рекламни форми/ банери (TVC Flash Banner) и др.

Рекламна тарифа /за период от 1 до 25 число на месеца /

Размер на банера (jpg, gif, flash) в пиксели Местоположение Среден брой дневни импресии Цена в лв. на 1000 импресии
468x60 Всички страници 1500 10
234x60 Всички страници 1500 8
180x150 Вътрешни страници 1000 8
300x250 Всички страници 1500 9

Рекламна тарифа /за период от 26 до 31 число на месеца /

Размер на банера (jpg, gif, flash) в пиксели Местоположение Среден брой дневни импресии Цена в лв. на 1000 импресии
468x60 Всички страници 3000 12
234x60 Всички страници 3000 10
180x150 Вътрешни страници 2000 10
300x250 Всички страници 3000 11

В случай на прекратяване на рекламна кампания след старта й, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 20% от брутната сума на остатъка от стойността на рекламната кампания от момента на прекратяването й.
Средният брой импресии е за работни дни.
Тарифата подлежи на актуализация според импресиите.