Заводски строежи-Девня АД-Девня
Регистрирани емисии: - 3Z8
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
Девня - 9160
Пром.зона, Административна сграда в производствена база на "Заводски строежи - Девня" АД
телефон: +359888 340 421
факс:
емейл: zavodski.stroeji@mail.bg

Капитал: 69702
Директор за връзки с инвеститорите:
Симона Герчева Роева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -2 хил. лв.
Общо активи 112 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -1.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.41 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 18:42:22