Заводски строежи-Девня АД-Девня
Регистрирани емисии: - 3Z8
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
Девня - 9160
Пром.зона, Административна сграда в производствена база на "Заводски строежи - Девня" АД
телефон: +359888 340 421
факс:
емейл: zavodski.stroeji@mail.bg

Капитал: 69702
Директор за връзки с инвеститорите:
Симона Герчева Роева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 66 хил. лв.
Нетна печалба 21 хил. лв.
Общо активи 87 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 31.82 %
Възвращаемост на активите 24.14 %
Възвращаемост на собствения капитал -105.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 10:45:37