ФС Холдинг АД-Дупница
Регистрирани емисии: - 6F2
Код по КИД: Административни и спомагателни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Дупница 2600
ул."Бенковса" 4
телефон: +35970151170
факс:
емейл: fs_holding@abv.bg

Капитал: 372689
Директор за връзки с инвеститорите:
Веселка Иванова Ризова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 11 хил. лв.
Нетна печалба -4 хил. лв.
Общо активи 470 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -36.36 %
Възвращаемост на активите -0.85 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.40 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 29.04.2009 13:09:00