Ай Ти Ди Нетуърк АД-Пловдив
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив 4000
ул.Раковски 28
телефон: +35932539910
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3105 хил. лв.
Нетна печалба 500 хил. лв.
Общо активи 11018 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.10 %
Възвращаемост на активите 4.54 %
Възвращаемост на собствения капитал 22.02 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2014г. , публикуван на 29.07.2014 17:11:16