Арко Импорт ЕООД-София
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008:
Клас по КИД-2008:
Адрес:

Адрес на управление:


телефон:
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
*