Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1011 - Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив 4000
ул.Атанас Самоковеца №9
телефон: +35932 94 65 90
факс:
емейл: anger_ad@mbox.is-bg.net

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Ани Каменова Киришева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 13 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 202 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 30.07.2008 19:22:49