Булфинанс инвестмънт АД-София
Регистрирани емисии: - 0BVA
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1303 София
бул. Тодор Александров 73
телефон: +359884055972
факс:
емейл:

Капитал: 10000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -384 хил. лв.
Общо активи 28110 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -1.37 %
Възвращаемост на собствения капитал -2 560.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 18:04:22