Булфинанс инвестмънт АД-София
Регистрирани емисии: - 0BVA
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1303 София
бул. Тодор Александров 73
телефон: +359884055972
факс:
емейл:

Капитал: 10000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 937 хил. лв.
Нетна печалба 1350 хил. лв.
Общо активи 30857 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 144.08 %
Възвращаемост на активите 4.38 %
Възвращаемост на собствения капитал 13.80 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 16:56:45