Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
6563 с. Устрем
ул. Рила 1
телефон: +359888825575
факс:
емейл: atanas.1960@abv.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Йорданка Стаменкова Ангелова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен финансов отчет на дружество в производство по ликвидация или несъстоятелност за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 21:35:56