ИнтерСтандартс АД-София
Interstandarts.com
Регистрирани емисии: - 5I3
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ1517
ул К.фОТИНОВ№2
телефон: +359-2-945-03-02
факс: +359-2-945-45-47
емейл: MIRCHEVSKA@ABV.BG

Капитал: 87776
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14 хил. лв.
Нетна печалба 6 хил. лв.
Общо активи 79 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 42.86 %
Възвращаемост на активите 7.59 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.50 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 13.11.2018 11:21:45