БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии: - AO0
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал: 40357440
Директор за връзки с инвеститорите:
Соня Агоп Милева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 379 хил. лв.
Нетна печалба 749 хил. лв.
Общо активи 55766 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 197.63 %
Възвращаемост на активите 1.34 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.36 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.01.2018 16:43:26