Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив
stefan.todorof@gmail.com
Регистрирани емисии:

ZENP

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив-4000
ул. "Княз Александър І Батенберг" № 42
телефон: +359-032-624-909
факс: +359-032-624-909
емейл: stefan.todorof@gmail.com

Капитал:

650 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Стефан Тодоров Тодоров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 71 хил. лв.
Нетна печалба: 20 хил. лв.
Общо активи: 2 015 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 28.17 %
Възвращаемост на активите: 0.99 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.99 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 13.10.2021 11:20:46