Син Карс Индъстри АД-София
https://sincars.bg/
Регистрирани емисии:

SIN

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2920 - Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета

Адрес:

Адрес на управление:
София 1111
ул. Голаш 3
телефон: +359 82 87 55 55; +359 892 211 954
факс:
емейл: office@sincars.de

Капитал:

20 543 669 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Виктор Драгомиров Стоянов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %