Инфинити Капитал АД-София
Регистрирани емисии:

INF

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6810 - Покупка и продажба на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1309
р-н Възраждане, ж.к. Зона б-18а, бул. Александър Стамболийски 134, ет. 4, офиси 7 и 8
телефон: +359889038007
факс:
емейл:

Капитал:

1 454 883 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %