Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1200 - Производство на тютюневи изделия
Адрес:

Адрес на управление:
Асеновград - 4230
Ал. Стамболийски 22
телефон: +359885955716
факс:
емейл: asenovgrad_bt@abv.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Гинка Маркова Николова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 43 хил. лв.
Нетна печалба -255 хил. лв.
Общо активи 1537 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -593.02 %
Възвращаемост на активите -16.59 %
Възвращаемост на собствения капитал -126.24 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2016г. , публикуван на 16.05.2017 19:54:24