Фазан АД-Русе
www.fazansocks.com
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
РУСЕ-7000
бул.Трети март №5
телефон: +35982820731
факс: +35982820718
емейл: office@fazansocks.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 30.04.2009 16:46:06