Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В.
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Клас по КИД-2008:

Адрес:

Адрес на управление:
1097 JB
„Принс Бернхардплейн” № 200
телефон: +359899992251
факс:
емейл: eeec@eurohold.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %