Сирма АД-Бургас
sirmaad.eu
Регистрирани емисии: - 3JJ
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
БУРГАС8000
ЯНКО КОМИТОВ 9 ЕТ2
телефон: +359884180408
факс:
емейл: sirma_ad@mail.bg

Капитал: 203386
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 526 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 10.01.2020 13:43:47