Пълдин Холдинг АД-Пловдив
puldinholding.com
Регистрирани емисии: - 6P1
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
телефон: +35932953271
факс: +35932946620
емейл: puldinad@b-trust.org

Капитал: 811764
Директор за връзки с инвеститорите:
Мария Христова Петричева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 20 хил. лв.
Нетна печалба -24 хил. лв.
Общо активи 2759 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -120.00 %
Възвращаемост на активите -0.87 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.03 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.04.2018 12:24:10