Зенит имоти АДСИЦ-София
stefan.todorof@gmail.com
Регистрирани емисии: - Z3T
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив-4000
ул. "Княз Александър І Батенберг" № 42
телефон: +359-032-624-909
факс: +359-032-624-909
емейл: stefan.todorof@gmail.com

Капитал: 650000
Директор за връзки с инвеститорите:
Стефан Тодоров Тодоров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -30 хил. лв.
Общо активи 1455 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -2.06 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.07 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 25.07.2019 10:20:44