Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
ХАСКОВО - 6300
БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 4
телефон: +35938622211
факс: +35938664867
емейл: bteit@b-trust.org

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
КАТЯ ГРОЗЕВА ДИМОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен финансов отчет на дружество в производство по ликвидация или несъстоятелност за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 08:55:23