За контакти:

 • 1303 гр. София
 • ул. Три уши № 10
 • Тел.: + 359 2 937 09 34
 • Факс: + 359 2 937 09 46
 • E-mail: finmserv@gmail.com

 • Румен Соколов – Управител
 • Тел.: + 359 2 937 09 35
 • E-mail: rumen.sokolov@bse-sofia.bg

 • Елизабет Каревска - Ескперт
 • Тел. : + 359 2 937 09 66
 • E-mail: Elizabeth.Karevska@bse-sofia.bg