Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас


Дата на ОСА: 14.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред