Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив


Дата на ОСА: 27.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред