Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив


Дата на ОСА: 12.07.2022
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:

Протокол от Общото събрание на акционерите