Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна


Дата на ОСА: 08.10.2021
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред