Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна


Дата на ОСА: 10.01.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред