Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна


Дата на ОСА: 16.06.2023
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред