Северкооп Гъмза Холдинг АД-София


Дата на ОСА: 24.01.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред