Холдинг Света София АД-София


Дата на ОСА: 14.03.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред