Индустриален Холдинг България АД-София


Дата на ОСА: 18.11.2021
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:

Протокол от Общото събрание на акционерите