Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 08.03.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред