Софарма имоти АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 10.02.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред