Синергон Холдинг АД-София


Дата на ОСА: 04.11.2021
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред