Трейс груп холд АД-София


Дата на ОСА: 30.06.2021
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред