Златни пясъци АД-Варна


Дата на ОСА: 02.12.2021
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред