Златни пясъци АД-Варна


Дата на ОСА: 02.12.2021
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:

Протокол от Общото събрание на акционерите