Златни пясъци АД-Варна


Дата на ОСА: 31.01.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред