Златни пясъци АД-Варна


Дата на ОСА: 31.01.2022
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:

Протокол от Общото събрание на акционерите