В X3 News можете да намерите новини, финансови отчети, корпоративни календари и PR съобщения за публичните дружества търгуващи се на БФБ-София АД. Допълнителни услуги, които можете да използвате са - персонално настройване на изгледа на X3 News, търсене по зададени критерии, известяване чрез електронна поща и др.

X3 News е разделен на секции. На Началната страница можете да разгледате последните публикувани новини и финансови отчети, да се възползвате от допълнителните функционалности за търсене и корпоративния календар с информация за общите събрания и раздаването на дивиденти от публичните дружества.

Изисквания
X3 News е уеб базирана услуга, която не изисква инсталирането на допълнителен софтуер за да бъде ползвана.

Новини
На страницата на X3 News се намират новини на публичните дружества и емитентите на ценни книжа, които са сключили договор със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД. Информацията, новините и съобщенията се публикуват без да се обработват на база подадената от дружествата информация.

На началната страница на X3 News се визуализират последните публикувани новини. За да видите по-дълъг списък с новини от антетния ред на колоната с новини изберете връзката "Последни новини".

Новините се представят във формат: име на дружеството, датата и час публикуване, вид на съобщението/новината и кратък текст. Разглеждането на цялата новина, включително прикачените към нея файлове, ако има такива, става чрез избиране на връзката "Пълен текст на новината..."

В системата X3 News дружествата имат възможност да публикуват съобщения и новини и на чужд език.

Потребителите могат да се абонират да получават новините публикувани от дадено дружество на личната си интернет поща по указания в т. " Абонамент" начин.

Пълен архив на всички публикувани на страницата на X3 News новини можете да откриете в секцията " Търсене". От там Вие можете да търсите новини по дружество, към дата и за период.

Финансови отчети

На X3 News се публикуват всички отчети на публичните дружества и емитенти на ценни книжа, които последните са задължени да разкриват по закон, а именно годишни, и тримесечни, консолидирани и неконсолидирани. Отчетите се публикуват в поредността, в която се представят. Описанието (вида) на отчета е връзката към прикачените документи. С отварянето на нов прозорец Вие получавате възможност да разгледате документите от съответния финансов отчет.
Потребителите могат да се абонират да получават отчетите публикувани от дадено дружество на личната си интернет поща по указания в т. " Абонамент" начин.

Финансов календар

Във "Финансов календар" можете да намерите систематизирана информация относно събитията, които публичните дружества и емитентите на ценни книжа са оповестили относно общи събрания и разпределяне на дивиденти.

Следва да се има предвид, че информацията за "Финансовия календар" се извлича автоматично от представяната от публичните дружества и емитентите на ценни книжа информация и е възможно, в случай, че дружеството е представило коригирана информация относно дадено събитие, в календара то да фигурира на различни дати.

Функция търсене

Чрез функцията търсене имате възможност да използвате архива на X3 News . Възможностите за търсене са: по дружество, към дата и за период. В случай, че искате да видите всички публикувани новини към конкретна дата в полето "От дата" изберете желаната от Вас дата, а в полето "До дата" изберете следващата дата от календара. Аналогично е търсенето и в секцията "Отчети".

Профили

В X3 News Вие можете да видите профилите на публичните дружества и емитенти на ценни книжа, които ползват системата ЕКСТРИ. Профилите се поддържат актуални в зависимост от уведомленията на дружествата за промяни в обстоятелствата. В профила на всяко дружество можете да намерите информация за адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството, информация относно капитала, системата на управление и представляващите лица, клоновете на дружеството и директора за връзки с инвеститорите.

От профила на дружеството можете да видите и последния публикуван финансов отчет и последно публикуваната новина.

Абонамент

Услугата Моите новини е безплатна и позволява индивидуализиране на изгледа на X3 News според предпочитанията от потребителя, както и известяване чрез електронна поща за публикуване на новини на страницата на X3 News от конкретно дружество.

Използването на функционалността изисква регистрация. За регистрацията е необходимо да се въведе потребителско име, парола и електронен адрес (e-mail).

За активиране на услугата е необходимо първо да влезете в страницата с потребителското си име и паролата от секцията "Login". След като сте се регистрирали можете да направите желаните от Вас настройки от секцията "Моите новини". Тук можете да изберете дружествата, чиито новини желаете да виждате от секцията "Общи настройки". В прозореца "Достъпни" е даден списък с всички дружества, сключили договор за ползване на услугите на X3 News. Добавянето на дружества от "Достъпни" в "Избрани" става, като съответното дружество се маркира и се натисне бутона "Избери". От прозореца "Избрани" се изтрива дружество като то се маркира и се натисне бутона "Изчисти". Направените настройки се запаметяват чрез натискане на бутона "Потвърди промените".

След оформяне на филтъра в секцията "Начало" ще се визуализират новините публикувани единствено от дружествата, които Ви интересуват. За избраните дружества ще получавате известия чрез електронната поща на посочения от Вас при регистрацията адрес.

За да видите последните новини за всички дружества след като сте се регистрирали в системата натиснете "Изкл. филтър". За да върнете персонализирания си изглед натиснете "Вкл. филтър".

За новините от дадено дружество можете да се абонирате и от неговия профил като натиснете бутона "Абонирай се за новини от тази компания"

 
 
 
Предишен месец Декември 2020 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Няма предстоящи събития за 03-12-2020