X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124469 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 18 Ян. 2019 17:47:21 +0200 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124463 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 18 Ян. 2019 16:15:12 +0200 Катекс АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124462 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018г. Пт, 18 Ян. 2019 16:10:32 +0200 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124454 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 18 Ян. 2019 11:44:24 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124442 Годишен консолидиран отчет за 2016г. Чт, 17 Ян. 2019 17:39:24 +0200 Билборд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124441 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 17 Ян. 2019 16:45:15 +0200 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124439 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 17 Ян. 2019 15:34:09 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124434 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 17 Ян. 2019 14:11:55 +0200 Слънчев ден АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124433 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 17 Ян. 2019 14:05:56 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124425 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 17 Ян. 2019 12:11:27 +0200 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124419 Друга информация Ср, 16 Ян. 2019 18:21:37 +0200 Петрол АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124418 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 16 Ян. 2019 17:34:51 +0200 Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124414 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 16 Ян. 2019 12:19:28 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124413 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018г. Ср, 16 Ян. 2019 12:04:00 +0200 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124411 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018г. Ср, 16 Ян. 2019 11:53:08 +0200 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124400 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018г. Вт, 15 Ян. 2019 15:51:39 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124396 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 15 Ян. 2019 14:44:20 +0200 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124395 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 15 Ян. 2019 14:37:43 +0200 Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124391 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 15 Ян. 2019 12:03:18 +0200 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124383 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018г. Вт, 15 Ян. 2019 10:36:39 +0200 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124360 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 14 Ян. 2019 18:18:18 +0200 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124359 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 14 Ян. 2019 15:25:16 +0200 ЗСК-Лозово АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124352 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018г. Пн, 14 Ян. 2019 09:37:01 +0200 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124348 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 14 Ян. 2019 09:31:31 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124351 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 14 Ян. 2019 08:56:12 +0200 Алкомет АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124350 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 11 Ян. 2019 17:28:37 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124347 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 11 Ян. 2019 14:49:24 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124346 Друга нерегулирана информация Пт, 11 Ян. 2019 14:35:48 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124345 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 11 Ян. 2019 14:00:16 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124342 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018г. Пт, 11 Ян. 2019 12:50:13 +0200 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=124341 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 11 Ян. 2019 12:45:30 +0200