X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116674 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 23 Март. 2018 16:24:24 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116673 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 23 Март. 2018 16:21:54 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116670 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 23 Март. 2018 15:47:31 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116666 Друга нерегулирана информация Пт, 23 Март. 2018 14:34:16 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116657 Годишен отчет за 2017г. Пт, 23 Март. 2018 13:54:01 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116653 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Пт, 23 Март. 2018 12:28:42 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116651 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Пт, 23 Март. 2018 12:01:37 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116650 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2017г. Пт, 23 Март. 2018 11:34:47 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116649 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 23 Март. 2018 10:47:29 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116648 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 23 Март. 2018 09:42:39 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116644 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 22 Март. 2018 18:57:08 +0200 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116646 Друга нерегулирана информация Чт, 22 Март. 2018 18:41:06 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116635 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 22 Март. 2018 15:54:00 +0200 Софарма билдингс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116625 Друга нерегулирана информация Чт, 22 Март. 2018 11:39:32 +0200 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116622 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 22 Март. 2018 11:23:00 +0200 Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116620 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 22 Март. 2018 11:05:16 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116619 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 22 Март. 2018 10:59:43 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116618 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 22 Март. 2018 10:58:17 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116617 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 22 Март. 2018 10:56:47 +0200 Светлина АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116616 Годишен отчет за 2017г. Чт, 22 Март. 2018 10:40:33 +0200 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116613 Годишен отчет за 2017г. Чт, 22 Март. 2018 09:19:01 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116612 Друга нерегулирана информация Ср, 21 Март. 2018 18:54:51 +0200 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116610 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 21 Март. 2018 16:42:53 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116606 Друга нерегулирана информация Ср, 21 Март. 2018 15:36:48 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116601 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Ср, 21 Март. 2018 14:31:41 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116600 Годишен отчет за 2017г. Ср, 21 Март. 2018 14:11:25 +0200 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116582 Годишен отчет за 2017г. Ср, 21 Март. 2018 09:36:52 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116579 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Март. 2018 14:39:30 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116575 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Март. 2018 11:07:52 +0200 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116566 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 19 Март. 2018 10:33:52 +0200 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116564 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Март. 2018 10:20:42 +0200 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116563 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 19 Март. 2018 10:17:35 +0200 Крепежни изделия АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116562 Годишен отчет за 2017г. Нд, 18 Март. 2018 14:25:52 +0200