X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Дружба стъкларски заводи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111323 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 21 Юли. 2017 17:40:15 +0200 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111322 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 21 Юли. 2017 16:33:20 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111318 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Юли. 2017 16:04:41 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111319 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 21 Юли. 2017 15:57:51 +0200 Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111315 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 21 Юли. 2017 14:37:01 +0200 Акумпласт АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111306 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 21 Юли. 2017 12:23:21 +0200 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111303 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 21 Юли. 2017 11:31:30 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111302 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 21 Юли. 2017 09:56:34 +0200 Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111301 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 21 Юли. 2017 07:40:54 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111300 Друга нерегулирана информация Чт, 20 Юли. 2017 17:31:05 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111287 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 20 Юли. 2017 16:31:13 +0200 Източна газова компания ЕАД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111292 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 20 Юли. 2017 15:32:56 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111288 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 20 Юли. 2017 14:17:32 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111274 Годишен отчет за 2016г. Чт, 20 Юли. 2017 13:00:44 +0200 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111278 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Чт, 20 Юли. 2017 12:56:55 +0200 Кабиле-ЛБ АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111272 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Чт, 20 Юли. 2017 11:22:55 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111271 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Чт, 20 Юли. 2017 10:38:01 +0200 Метрон АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111264 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Ср, 19 Юли. 2017 17:00:32 +0200 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111261 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 19 Юли. 2017 16:07:48 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111260 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 19 Юли. 2017 15:06:00 +0200 СЛС Имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111257 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 19 Юли. 2017 13:48:15 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111248 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 19 Юли. 2017 10:09:30 +0200 Видахим АД-Видин http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111242 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Вт, 18 Юли. 2017 14:48:34 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111241 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 18 Юли. 2017 14:16:18 +0200 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111238 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 18 Юли. 2017 13:16:47 +0200 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111236 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 18 Юли. 2017 12:53:13 +0200 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111235 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 18 Юли. 2017 11:55:19 +0200 ВЕИ проджект АД-Цапарево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111229 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Юли. 2017 17:15:13 +0200 Проучване и добив на нефт и газ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111228 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 17 Юли. 2017 16:06:12 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111225 Уведомление за паричен дивидент Пн, 17 Юли. 2017 15:40:47 +0200 Видахим АД-Видин http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111221 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Юли. 2017 15:07:59 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111222 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Юли. 2017 14:31:15 +0200 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111217 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 17 Юли. 2017 14:28:27 +0200 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111213 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 17 Юли. 2017 13:11:21 +0200 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=111210 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Юли. 2017 11:58:27 +0200