X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126340 Годишен отчет за 2018г. Tue, 26 Mar 2019 18:00:00 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126339 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 26 Mar 2019 17:39:07 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126338 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 26 Mar 2019 17:31:44 +0200 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126335 Годишен отчет за 2018г. Tue, 26 Mar 2019 16:05:42 +0200 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126333 Годишен отчет за 2018г. Tue, 26 Mar 2019 15:31:44 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126330 Друга нерегулирана информация Tue, 26 Mar 2019 14:49:26 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126328 Годишен отчет за 2018г. Tue, 26 Mar 2019 13:19:30 +0200 ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126323 Годишен отчет за 2018г. Tue, 26 Mar 2019 11:18:45 +0200 Тракийско пиво АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126318 Годишен отчет за 2018г. Tue, 26 Mar 2019 09:55:17 +0200 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126304 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 25 Mar 2019 17:51:55 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126303 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 25 Mar 2019 17:41:24 +0200 Светлина АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126298 Годишен отчет за 2018г. Mon, 25 Mar 2019 16:30:56 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126284 Годишен отчет за 2018г. Mon, 25 Mar 2019 14:36:32 +0200 Катекс АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126281 Годишен отчет за 2018г. Mon, 25 Mar 2019 14:24:36 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126277 Годишен отчет за 2018г. Mon, 25 Mar 2019 13:27:31 +0200 ЗСК-Лозово АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126270 Годишен отчет за 2018г. Mon, 25 Mar 2019 13:14:10 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126259 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 25 Mar 2019 11:56:09 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126242 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 22 Mar 2019 17:07:29 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126241 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 22 Mar 2019 16:51:53 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126240 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 22 Mar 2019 16:48:12 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126238 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 22 Mar 2019 16:04:29 +0200 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126236 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 22 Mar 2019 14:44:25 +0200 Ямболен АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126232 Годишен отчет за 2018г. Fri, 22 Mar 2019 14:29:16 +0200 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126235 Годишен отчет за 2018г. Fri, 22 Mar 2019 14:25:07 +0200 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126231 Годишен отчет за 2018г. Fri, 22 Mar 2019 14:22:31 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126234 Друга нерегулирана информация Fri, 22 Mar 2019 14:20:58 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126196 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 22 Mar 2019 10:59:02 +0200 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126197 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 22 Mar 2019 10:51:56 +0200 Родна Земя Холдинг АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126191 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 22 Mar 2019 10:26:36 +0200 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126183 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 22 Mar 2019 09:25:38 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126170 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 21 Mar 2019 16:34:47 +0200 Българска роза АД-Карлово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126169 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 21 Mar 2019 16:17:34 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126157 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 21 Mar 2019 15:38:57 +0200 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126152 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 21 Mar 2019 15:22:36 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126146 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 21 Mar 2019 13:58:10 +0200 София Хотел Балкан АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126134 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 20 Mar 2019 20:22:11 +0200 Топлофикация-Русе ЕАД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126132 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 20 Mar 2019 17:20:02 +0200 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126125 Годишен отчет за 2018г. Wed, 20 Mar 2019 14:57:42 +0200 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126121 Годишен отчет за 2018г. Wed, 20 Mar 2019 14:36:04 +0200 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126117 Годишен отчет за 2018г. Wed, 20 Mar 2019 10:47:41 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126116 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 20 Mar 2019 09:35:16 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126113 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 19 Mar 2019 16:52:47 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126112 Друга нерегулирана информация Tue, 19 Mar 2019 16:07:04 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126109 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 19 Mar 2019 14:52:52 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126108 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 19 Mar 2019 14:50:13 +0200 Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126107 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 19 Mar 2019 14:22:19 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126103 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 19 Mar 2019 11:52:34 +0200 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=126097 Годишен отчет за 2018г. Tue, 19 Mar 2019 11:34:24 +0200