X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122209 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Сеп. 2018 16:46:00 +0200 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122208 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Сеп. 2018 16:33:06 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122207 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Сеп. 2018 16:19:07 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122206 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Сеп. 2018 16:17:56 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122204 Друга нерегулирана информация Пт, 21 Сеп. 2018 15:45:56 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122203 Друга нерегулирана информация Пт, 21 Сеп. 2018 15:44:18 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122202 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Сеп. 2018 15:31:50 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122201 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Сеп. 2018 14:56:44 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122197 Друга нерегулирана информация Пт, 21 Сеп. 2018 13:46:20 +0200 СЛС Имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122195 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Сеп. 2018 13:07:09 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122194 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 21 Сеп. 2018 12:17:35 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122193 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 21 Сеп. 2018 12:00:21 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122190 Друга нерегулирана информация Пт, 21 Сеп. 2018 11:27:22 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122189 Друга нерегулирана информация Пт, 21 Сеп. 2018 11:24:56 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122186 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 21 Сеп. 2018 09:36:25 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122184 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 20 Сеп. 2018 17:14:04 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122183 Друга нерегулирана информация Чт, 20 Сеп. 2018 17:11:32 +0200 Сити Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122177 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Чт, 20 Сеп. 2018 15:57:40 +0200 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122178 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 20 Сеп. 2018 15:38:29 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122175 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 20 Сеп. 2018 15:19:47 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122173 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 20 Сеп. 2018 14:04:54 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122172 Друга нерегулирана информация Чт, 20 Сеп. 2018 13:34:44 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122171 Друга нерегулирана информация Чт, 20 Сеп. 2018 13:33:54 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122170 Друга нерегулирана информация Чт, 20 Сеп. 2018 13:32:34 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122151 Друга нерегулирана информация Ср, 19 Сеп. 2018 16:50:03 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122150 Друга нерегулирана информация Ср, 19 Сеп. 2018 16:46:04 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122149 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 19 Сеп. 2018 14:08:03 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122148 Годишен отчет за 2016г. Ср, 19 Сеп. 2018 14:07:13 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122143 Друга нерегулирана информация Ср, 19 Сеп. 2018 10:36:46 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122142 Друга нерегулирана информация Ср, 19 Сеп. 2018 10:35:54 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122141 Друга нерегулирана информация Ср, 19 Сеп. 2018 10:34:55 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122139 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 19 Сеп. 2018 09:43:10 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122125 Друга нерегулирана информация Вт, 18 Сеп. 2018 14:02:45 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122124 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 18 Сеп. 2018 14:00:45 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122122 Годишен отчет за 2017г. Вт, 18 Сеп. 2018 13:43:04 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122120 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 18 Сеп. 2018 13:27:26 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122117 Друга нерегулирана информация Вт, 18 Сеп. 2018 10:22:24 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122116 Друга нерегулирана информация Вт, 18 Сеп. 2018 10:13:18 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122115 Друга нерегулирана информация Вт, 18 Сеп. 2018 10:12:05 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122114 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 18 Сеп. 2018 09:53:16 +0200 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122113 Друга нерегулирана информация Вт, 18 Сеп. 2018 09:26:12 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122112 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Сеп. 2018 17:04:09 +0200 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122104 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Сеп. 2018 14:24:01 +0200 Билборд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122103 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 17 Сеп. 2018 13:33:32 +0200 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122101 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Сеп. 2018 12:40:15 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122100 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Сеп. 2018 11:29:28 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122099 Друга нерегулирана информация Пн, 17 Сеп. 2018 11:10:25 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122098 Друга нерегулирана информация Пн, 17 Сеп. 2018 11:03:23 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122097 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Сеп. 2018 10:36:08 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122095 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 17 Сеп. 2018 09:36:15 +0200