X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123448 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Ноем. 2018 16:21:17 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123444 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Ноем. 2018 14:13:23 +0200 Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123443 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018г. Вт, 20 Ноем. 2018 13:55:30 +0200 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123440 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Ноем. 2018 11:37:36 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123439 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Ноем. 2018 11:18:53 +0200 Топлофикация-Русе ЕАД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123438 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Ноем. 2018 10:46:25 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123437 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018г. Вт, 20 Ноем. 2018 10:43:54 +0200 Топлофикация-Русе ЕАД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123436 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Ноем. 2018 10:42:05 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123435 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Ноем. 2018 10:40:07 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123434 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018г. Вт, 20 Ноем. 2018 10:38:31 +0200 Булгартабак-холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123433 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 19 Ноем. 2018 21:34:31 +0200 Булгартабак-холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123432 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 19 Ноем. 2018 21:27:05 +0200 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123431 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Ноем. 2018 15:54:28 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123427 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Ноем. 2018 15:01:20 +0200 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123421 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018г. Пн, 19 Ноем. 2018 12:56:52 +0200 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123415 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 19 Ноем. 2018 11:26:53 +0200 Билборд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123418 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Ноем. 2018 11:25:31 +0200 Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123414 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Ноем. 2018 10:52:27 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123413 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Ноем. 2018 09:14:04 +0200 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123412 Друга нерегулирана информация Пн, 19 Ноем. 2018 09:09:17 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123407 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 16 Ноем. 2018 17:18:18 +0200 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123404 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 16 Ноем. 2018 15:45:40 +0200 Завод за хартия-Белово АД-Белово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123403 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 16 Ноем. 2018 15:43:48 +0200 Завод за хартия-Белово АД-Белово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123402 Друга нерегулирана информация Пт, 16 Ноем. 2018 15:41:00 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123400 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 16 Ноем. 2018 14:45:28 +0200 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123398 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 16 Ноем. 2018 11:19:52 +0200 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123397 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 16 Ноем. 2018 10:40:57 +0200 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123396 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 16 Ноем. 2018 10:25:29 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123363 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 15 Ноем. 2018 11:24:00 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123362 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 15 Ноем. 2018 10:42:33 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123361 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 15 Ноем. 2018 10:29:53 +0200 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123352 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 14 Ноем. 2018 10:34:24 +0200 Петрол АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123345 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 14 Ноем. 2018 09:25:41 +0200 ЗСК-Лозово АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123348 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 14 Ноем. 2018 09:15:32 +0200 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123346 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 13 Ноем. 2018 19:09:11 +0200 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123340 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 13 Ноем. 2018 15:54:21 +0200 ЧЕЗ Електро България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123337 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 13 Ноем. 2018 15:43:01 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123335 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 13 Ноем. 2018 14:26:59 +0200 Риъл Булленд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123332 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 13 Ноем. 2018 13:01:59 +0200 ИнтерСтандартс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123331 Годишен отчет за 2017г. Вт, 13 Ноем. 2018 11:21:45 +0200