X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Източна газова компания ЕАД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115147 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г. Пт, 19 Ян. 2018 15:43:12 +0200 Институт по целулоза и хартия АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115143 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Пт, 19 Ян. 2018 12:44:30 +0200 Сирма АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115127 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 18 Ян. 2018 15:02:07 +0200 Сирма АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115132 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Чт, 18 Ян. 2018 14:57:10 +0200 Източна газова компания ЕАД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115133 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Чт, 18 Ян. 2018 14:50:49 +0200 ЗСК-Лозово АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115122 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Чт, 18 Ян. 2018 13:34:33 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115113 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 17 Ян. 2018 14:38:34 +0200 Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115112 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 17 Ян. 2018 12:36:56 +0200 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115108 Друга нерегулирана информация Ср, 17 Ян. 2018 09:38:06 +0200 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115104 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 16 Ян. 2018 16:46:11 +0200 Кнезим АД-Кнежа http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115093 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Вт, 16 Ян. 2018 14:14:12 +0200 Симат АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115089 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 16 Ян. 2018 13:50:03 +0200 Инвестиционна Компания Галата АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115087 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 16 Ян. 2018 13:32:15 +0200 Регала Инвест АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115084 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 16 Ян. 2018 13:08:51 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115082 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 16 Ян. 2018 11:21:25 +0200 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115079 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 15 Ян. 2018 16:31:59 +0200 Аркус АД-Лясковец http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115075 Друга нерегулирана информация Пн, 15 Ян. 2018 12:48:28 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115073 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 15 Ян. 2018 11:47:01 +0200 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115072 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 15 Ян. 2018 11:23:18 +0200