X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Спиди АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119116 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Сб, 26 Май. 2018 10:30:04 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119111 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 25 Май. 2018 18:53:18 +0200 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119110 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 25 Май. 2018 17:51:42 +0200 Ютекс Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119103 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018г. Пт, 25 Май. 2018 16:43:37 +0200 Вега АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119094 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 15:35:45 +0200 Кнезим АД-Кнежа http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119091 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 15:16:59 +0200 Приморско клуб ЕАД-Приморско http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119085 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 15:07:48 +0200 Приморско клуб ЕАД-Приморско http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119088 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 14:23:53 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119086 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 14:17:58 +0200 ЗСК-Лозово АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119084 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 14:14:52 +0200 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119082 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 14:04:16 +0200 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119081 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 25 Май. 2018 14:03:09 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119079 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 13:57:35 +0200 Мизия-96 АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119078 Друга нерегулирана информация Пт, 25 Май. 2018 12:13:59 +0200 Зърнени Храни България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119076 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 11:55:10 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119073 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 11:05:27 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119072 Друга нерегулирана информация Пт, 25 Май. 2018 11:01:43 +0200 Зърнени Храни България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119071 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 10:57:41 +0200 Тракийско пиво АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119066 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 10:35:50 +0200 Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119058 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 25 Май. 2018 10:33:05 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119056 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Чт, 24 Май. 2018 09:02:05 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119055 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 24 Май. 2018 08:28:14 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119046 Друга нерегулирана информация Ср, 23 Май. 2018 16:46:29 +0200 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119042 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 16:17:37 +0200 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119041 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 16:11:33 +0200 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119034 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 15:33:54 +0200 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119021 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 15:17:07 +0200 Вега АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119029 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 15:06:00 +0200 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119027 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Ср, 23 Май. 2018 14:45:12 +0200 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119026 Друга нерегулирана информация Ср, 23 Май. 2018 14:29:40 +0200 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119024 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 14:24:49 +0200 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119023 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 14:20:45 +0200 ДИТ Пропърти АДСИЦ-София /в ликвидация/ http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118985 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 23 Май. 2018 13:12:54 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119012 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 13:01:28 +0200 Риъл Булленд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119002 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 11:39:15 +0200 Тракийско пиво АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118994 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 10:54:00 +0200 Симат АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118993 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 10:44:15 +0200 Заводски строежи-Девня АД-Девня http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118990 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 10:30:17 +0200 ЧЕЗ Електро България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118989 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 09:47:11 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118988 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 23 Май. 2018 09:25:24 +0200 Формопласт АД-Кърджали http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118982 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 19:53:24 +0200 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118976 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 17:29:01 +0200 ЧЕЗ Електро България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118975 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 17:10:18 +0200 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118974 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 16:57:09 +0200 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118973 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 16:48:52 +0200 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118971 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 16:45:58 +0200 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118968 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 16:11:29 +0200 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118967 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 16:02:37 +0200 Булгартабак-холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118959 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 22 Май. 2018 15:09:50 +0200 ЧЕЗ Разпределение България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118954 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 14:44:27 +0200 Светлина АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118941 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 22 Май. 2018 14:41:32 +0200 ЧЕЗ Разпределение България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118949 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 14:37:40 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118946 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 14:12:45 +0200 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118939 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 13:44:07 +0200 Черноморски Холдинг АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118934 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018г. Вт, 22 Май. 2018 13:12:59 +0200 Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118931 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 12:12:41 +0200 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118933 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 22 Май. 2018 11:34:28 +0200 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118930 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018г. Вт, 22 Май. 2018 11:10:22 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118924 Уведомление за паричен дивидент Вт, 22 Май. 2018 09:37:19 +0200 Юрий Гагарин АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118923 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 22 Май. 2018 09:09:13 +0200 Юрий Гагарин АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118918 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 18:11:53 +0200 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118913 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 17:59:19 +0200 Сити Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118917 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 17:52:58 +0200 Сити Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118914 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Пн, 21 Май. 2018 17:19:53 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118903 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 15:21:48 +0200 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118900 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 14:46:56 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118901 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 21 Май. 2018 14:46:40 +0200 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118897 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018г. Пн, 21 Май. 2018 14:04:34 +0200 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118896 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 14:03:12 +0200 Тракийски памук АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118895 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 13:37:23 +0200 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118893 Друга нерегулирана информация Пн, 21 Май. 2018 12:52:56 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118886 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 10:38:31 +0200 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118872 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 21 Май. 2018 09:51:50 +0200 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118881 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Сб, 19 Май. 2018 12:37:05 +0200 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=118880 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Сб, 19 Май. 2018 12:32:57 +0200