X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Тракийско пиво АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120753 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Пт, 20 Юли. 2018 15:39:02 +0200 Акумпласт АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120743 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Пт, 20 Юли. 2018 14:41:51 +0200 Светлина АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120731 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 20 Юли. 2018 09:48:35 +0200 Симат АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120730 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 19 Юли. 2018 19:30:38 +0200 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120729 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 19 Юли. 2018 18:34:48 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120721 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Чт, 19 Юли. 2018 14:37:55 +0200 Мизия-96 АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120718 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 19 Юли. 2018 13:59:07 +0200 Светлина АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120707 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 19 Юли. 2018 13:37:18 +0200 ЕМКА АД-Севлиево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120715 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Чт, 19 Юли. 2018 13:03:56 +0200 Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120706 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 19 Юли. 2018 11:16:11 +0200 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120702 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Чт, 19 Юли. 2018 11:13:11 +0200 Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120700 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 19 Юли. 2018 10:43:01 +0200 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120699 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Чт, 19 Юли. 2018 10:39:26 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120697 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Чт, 19 Юли. 2018 10:10:39 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120698 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 19 Юли. 2018 10:02:03 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120696 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 19 Юли. 2018 09:32:01 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120695 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 18 Юли. 2018 17:24:32 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120694 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Ср, 18 Юли. 2018 17:12:44 +0200 Люк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120693 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Ср, 18 Юли. 2018 16:24:39 +0200 Интерлоджик-имоти АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120554 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 18 Юли. 2018 16:04:53 +0200 София Хотел Балкан АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120691 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 18 Юли. 2018 15:47:43 +0200 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120689 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Ср, 18 Юли. 2018 15:37:33 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120690 Годишен отчет за 2016г. Ср, 18 Юли. 2018 15:36:00 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120681 Годишен отчет за 2017г. Ср, 18 Юли. 2018 14:37:21 +0200 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120680 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 18 Юли. 2018 14:15:50 +0200 ДИТ Пропърти АДСИЦ-София /в ликвидация/ http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120675 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 17 Юли. 2018 22:13:48 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120673 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Вт, 17 Юли. 2018 17:49:35 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120672 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 17 Юли. 2018 17:10:58 +0200 Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120667 Друга информация Вт, 17 Юли. 2018 17:08:34 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120669 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 17 Юли. 2018 17:01:48 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120661 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Вт, 17 Юли. 2018 15:12:33 +0200 Регала Инвест АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120653 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 17 Юли. 2018 13:18:14 +0200 Слънчев ден АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120641 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 17 Юли. 2018 10:28:05 +0200 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120638 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 17 Юли. 2018 09:25:21 +0200 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120634 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 16 Юли. 2018 16:39:45 +0200 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120632 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 16 Юли. 2018 16:39:36 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120631 Уведомление за паричен дивидент Пн, 16 Юли. 2018 16:13:23 +0200 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120610 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 16 Юли. 2018 14:49:36 +0200 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120622 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 16 Юли. 2018 14:18:24 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120615 Уведомление за паричен дивидент Пн, 16 Юли. 2018 14:03:36 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120608 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г. Пн, 16 Юли. 2018 14:03:18 +0200 Завод за хартия-Белово АД-Белово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120613 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 16 Юли. 2018 13:51:13 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120606 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 16 Юли. 2018 12:30:23 +0200 Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=120600 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 16 Юли. 2018 10:46:33 +0200