X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Мизия-96 АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166541 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 03 Feb 2023 11:36:46 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166535 Друга нерегулирана информация Thu, 02 Feb 2023 17:08:35 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166534 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Feb 2023 16:57:13 +02:00 Евролийз груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166533 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Feb 2023 16:40:27 +02:00 Телематик Интерактив България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166532 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Feb 2023 15:56:31 +02:00 Алкомет АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166531 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Thu, 02 Feb 2023 15:49:30 +02:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166530 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Feb 2023 14:34:54 +02:00 Бии Смарт Текнолоджис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166522 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Wed, 01 Feb 2023 17:25:35 +02:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166515 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 01 Feb 2023 17:03:15 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166517 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 01 Feb 2023 14:13:34 +02:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166516 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 01 Feb 2023 14:12:14 +02:00 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166510 Друга нерегулирана информация Wed, 01 Feb 2023 10:30:43 +02:00 Мъни плюс мениджмънт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166505 Тримесечен отчет за периода 01-10-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100014211. Wed, 01 Feb 2023 09:05:52 +02:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166502 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 31 Jan 2023 21:01:45 +02:00 Мъни плюс мениджмънт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166498 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Tue, 31 Jan 2023 16:29:05 +02:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166497 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 31 Jan 2023 16:23:14 +02:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166495 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 31 Jan 2023 14:55:57 +02:00 Люк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166401 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Tue, 31 Jan 2023 14:27:29 +02:00 Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166485 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100011175. Tue, 31 Jan 2023 12:06:42 +02:00 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166435 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Tue, 31 Jan 2023 11:55:57 +02:00 ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166403 Тримесечен отчет за периода 01-10-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100005128. Tue, 31 Jan 2023 11:26:05 +02:00 ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166391 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Tue, 31 Jan 2023 11:25:53 +02:00 Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166271 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Tue, 31 Jan 2023 11:10:09 +02:00 Велбъжд АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166472 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Tue, 31 Jan 2023 10:44:55 +02:00 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166385 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Tue, 31 Jan 2023 10:42:18 +02:00 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166478 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Tue, 31 Jan 2023 00:08:11 +02:00 Натурика ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166480 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100002216. Mon, 30 Jan 2023 22:46:18 +02:00 Натурика ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166479 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 22:45:00 +02:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166477 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 30 Jan 2023 22:26:03 +02:00 Сити Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166473 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 20:32:40 +02:00 Химимпорт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166437 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 20:28:33 +02:00 Родина Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166464 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 19:27:09 +02:00 СЛС Имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166465 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 19:25:36 +02:00 Евролийз груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166427 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 19:22:15 +02:00 София Хотел Балкан АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166451 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 19:15:17 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166461 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 19:11:17 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166463 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 19:10:20 +02:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166462 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 19:02:05 +02:00 Катекс АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166378 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 19:01:16 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166460 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 30 Jan 2023 18:35:09 +02:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166436 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 18:25:38 +02:00 Мотобул ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166459 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100006183. Mon, 30 Jan 2023 18:24:33 +02:00 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166434 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 18:23:50 +02:00 Мотобул ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166456 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 18:22:20 +02:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166453 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 18:06:48 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166446 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:53:46 +02:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166442 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:41:35 +02:00 Етропал АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166433 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:38:19 +02:00 Спиди АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166430 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:35:09 +02:00 Авто Юнион АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166420 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:28:11 +02:00 Българска фондова борса АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166424 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:27:09 +02:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166417 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:22:33 +02:00 Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166426 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100011175. Mon, 30 Jan 2023 17:18:54 +02:00 Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166418 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:17:44 +02:00 Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166422 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:17:15 +02:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166421 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:17:11 +02:00 Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166419 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100006217. Mon, 30 Jan 2023 17:09:52 +02:00 Петрол АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166409 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 17:04:16 +02:00 Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166412 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:51:47 +02:00 Видахим АД-Видин http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166413 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:47:30 +02:00 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166380 Тримесечен отчет за периода 01-10-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100003131. Mon, 30 Jan 2023 16:37:13 +02:00 Родна Земя Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166394 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:34:16 +02:00 Винъс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166400 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:32:01 +02:00 Старком холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166393 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:25:42 +02:00 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166377 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:25:38 +02:00 Зърнени Храни България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166266 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:15:01 +02:00 Фазерлес АД-Силистра http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166389 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:14:28 +02:00 Финанс Директ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166386 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:05:11 +02:00 Райсволф България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166347 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100001226. Mon, 30 Jan 2023 16:04:14 +02:00 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166342 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:00:52 +02:00 Райсволф България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166318 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 16:00:33 +02:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166382 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 15:53:34 +02:00 Българска роза АД-Карлово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166376 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 15:47:39 +02:00 Проучване и добив на нефт и газ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166370 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 15:38:51 +02:00 Юрий Гагарин АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166369 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 15:27:32 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166371 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 15:25:53 +02:00 Софарма билдингс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166364 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 15:17:21 +02:00 Телематик Интерактив България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166353 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 15:06:42 +02:00 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166300 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 15:01:48 +02:00 Дружба АД-Разград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166340 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:51:47 +02:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166327 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:34:45 +02:00 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166319 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:29:14 +02:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166332 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:27:12 +02:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166336 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 30 Jan 2023 14:23:01 +02:00 Алкомет АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166288 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:21:43 +02:00 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166316 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:20:31 +02:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166334 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 30 Jan 2023 14:20:14 +02:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166331 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:18:59 +02:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166330 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:15:53 +02:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166325 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:09:18 +02:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166326 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:06:01 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166315 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 14:00:48 +02:00 Мизия-96 АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166322 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 13:59:45 +02:00 Ай Ти Софт ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166324 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019178. Mon, 30 Jan 2023 13:56:03 +02:00 Ямболен АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166317 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 13:55:38 +02:00 Ай Ти Софт ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166314 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 13:54:25 +02:00 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166313 Тримесечен отчет за периода 01-10-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100017131. Mon, 30 Jan 2023 13:43:24 +02:00 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166292 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 13:07:23 +02:00 Булгарплод-София АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166290 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 13:06:02 +02:00 Момина крепост АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166302 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 13:02:19 +02:00 Булгарплод-София АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166294 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100012116. Mon, 30 Jan 2023 12:57:52 +02:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166299 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 30 Jan 2023 12:41:27 +02:00 Грийн Таун Проджектс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166285 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 11:53:26 +02:00 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166262 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 11:49:40 +02:00 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166282 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 30 Jan 2023 11:38:55 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166259 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 11:23:22 +02:00 Билборд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166278 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 11:23:10 +02:00 Формопласт АД-Кърджали http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166275 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 11:17:39 +02:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166274 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 11:11:01 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166272 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 30 Jan 2023 11:05:50 +02:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166273 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Mon, 30 Jan 2023 11:01:41 +02:00 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166269 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 11:00:16 +02:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166267 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 10:57:27 +02:00 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166261 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 10:41:18 +02:00 Крепежни изделия АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166239 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 10:33:36 +02:00 Херти АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166256 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 10:27:00 +02:00 Приморско клуб ЕАД-Приморско http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166258 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 10:23:33 +02:00 Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166257 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Mon, 30 Jan 2023 10:10:32 +02:00 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166244 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100011209. Mon, 30 Jan 2023 10:09:58 +02:00 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166243 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100017156. Mon, 30 Jan 2023 10:09:40 +02:00 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166252 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 10:09:24 +02:00 Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166251 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 10:08:54 +02:00 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166242 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 10:08:37 +02:00 Илевън Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166250 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 09:49:59 +02:00 Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166247 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Mon, 30 Jan 2023 08:22:11 +02:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166241 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Sun, 29 Jan 2023 13:29:11 +02:00 Астерион България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166238 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100006092. Sun, 29 Jan 2023 10:11:55 +02:00 Астерион България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166237 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Sun, 29 Jan 2023 10:08:05 +02:00 Родина Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166235 Друга нерегулирана информация Sat, 28 Jan 2023 22:22:37 +02:00 Металопак АД-Карнобат http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166217 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Sat, 28 Jan 2023 17:56:16 +02:00 Видахим АД-Видин http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166215 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Sat, 28 Jan 2023 17:09:22 +02:00 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166208 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 19:06:15 +02:00 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166204 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 18:02:00 +02:00 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166198 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 17:47:06 +02:00 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166197 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019210. Fri, 27 Jan 2023 17:40:16 +02:00 Астерион България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166195 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 27 Jan 2023 17:39:46 +02:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166190 Друга нерегулирана информация Fri, 27 Jan 2023 17:17:51 +02:00 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166192 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 17:17:05 +02:00 ИнтерСтандартс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166193 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 17:15:31 +02:00 ВФ Алтърнатив АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166158 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 17:15:14 +02:00 Мелифера АД http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166189 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 27 Jan 2023 17:05:30 +02:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166183 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 16:46:03 +02:00 Интерлоджик-лизинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166184 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 16:37:05 +02:00 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166182 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 16:29:58 +02:00 Грейт лък АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166180 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 16:22:24 +02:00 Интерлоджик-имоти АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166173 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 16:19:11 +02:00 Бряст-Д АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166178 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 16:13:29 +02:00 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166172 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 16:01:13 +02:00 Финанс Директ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166156 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 15:58:47 +02:00 Финанс Директ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166162 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Fri, 27 Jan 2023 15:58:05 +02:00 Финанс Директ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166161 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Fri, 27 Jan 2023 15:57:50 +02:00 Ютекс Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166171 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 15:54:36 +02:00 Регала Инвест АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166137 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 15:37:33 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166167 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 27 Jan 2023 15:25:54 +02:00 МФГ Инвест АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166165 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 27 Jan 2023 15:21:36 +02:00 Топлофикация-Русе АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166148 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 14:36:12 +02:00 Вега АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166051 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 14:21:34 +02:00 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166149 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 14:15:01 +02:00 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166141 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 13:48:18 +02:00 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166118 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 13:44:11 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166143 Тримесечен отчет за периода 01-10-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100017198. Fri, 27 Jan 2023 13:44:06 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166139 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 13:40:52 +02:00 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166136 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 13:22:24 +02:00 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166135 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 13:06:29 +02:00 Булгарплод-София АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166125 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 27 Jan 2023 13:01:37 +02:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166120 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 12:54:42 +02:00 Акумпласт АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166128 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 12:30:55 +02:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166124 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 12:22:26 +02:00 Интеркапитал груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166119 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 12:06:01 +02:00 Булфинанс инвестмънт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166115 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 11:56:50 +02:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166114 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 27 Jan 2023 11:55:32 +02:00 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166103 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 11:39:36 +02:00 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166107 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 11:29:29 +02:00 Топлофикация-Русе АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166108 Тримесечен отчет за периода 01-10-2022 -- 31-12-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100002141. Fri, 27 Jan 2023 11:15:34 +02:00 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166104 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 11:05:25 +02:00 Финанс Секюрити Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166106 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 10:59:28 +02:00 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166102 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 10:38:41 +02:00 Бряст-Д АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166101 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 10:32:39 +02:00 ИММИ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166090 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 09:53:08 +02:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166097 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 09:50:47 +02:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166096 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 27 Jan 2023 09:33:31 +02:00 Хидропневмотехника АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166092 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 09:23:23 +02:00 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=166089 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. Fri, 27 Jan 2023 08:21:33 +02:00