X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152720 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 16 Sep 2021 17:01:34 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152713 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 16 Sep 2021 15:32:17 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152708 Друга нерегулирана информация Thu, 16 Sep 2021 13:44:34 +03:00 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152705 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 16 Sep 2021 12:23:32 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152707 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 16 Sep 2021 12:22:03 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152706 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 16 Sep 2021 12:16:01 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152703 Друга нерегулирана информация Thu, 16 Sep 2021 11:43:03 +03:00 Алкомет АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152701 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 16 Sep 2021 11:23:57 +03:00 Шумен-Табак АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152698 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 16 Sep 2021 01:31:44 +03:00 Астера I ЕАД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152693 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 15 Sep 2021 17:35:02 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152691 Друга нерегулирана информация Wed, 15 Sep 2021 17:13:11 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152690 Друга нерегулирана информация Wed, 15 Sep 2021 16:34:49 +03:00 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152688 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 15 Sep 2021 16:02:42 +03:00 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152687 Уведомление за паричен дивидент Wed, 15 Sep 2021 15:58:11 +03:00 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152686 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 15 Sep 2021 15:53:16 +03:00 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152685 Друга нерегулирана информация Wed, 15 Sep 2021 15:29:26 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152680 Друга нерегулирана информация Wed, 15 Sep 2021 13:01:01 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152678 Друга нерегулирана информация Wed, 15 Sep 2021 11:21:36 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152677 Друга нерегулирана информация Wed, 15 Sep 2021 11:12:11 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152672 Друга нерегулирана информация Wed, 15 Sep 2021 08:46:05 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152670 Друга нерегулирана информация Tue, 14 Sep 2021 17:29:10 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152669 Друга нерегулирана информация Tue, 14 Sep 2021 17:27:21 +03:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152661 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 14 Sep 2021 15:43:30 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152660 Уведомление за паричен дивидент Tue, 14 Sep 2021 15:18:37 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152658 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 14 Sep 2021 15:14:04 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152657 Друга нерегулирана информация Tue, 14 Sep 2021 15:12:37 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152656 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 14 Sep 2021 14:22:02 +03:00 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152654 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 14 Sep 2021 13:46:18 +03:00 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152653 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 14 Sep 2021 13:37:19 +03:00 Портови флот 99 АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152648 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 14 Sep 2021 12:57:37 +03:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152646 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 14 Sep 2021 11:54:25 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152641 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 14 Sep 2021 10:31:42 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152639 Друга нерегулирана информация Tue, 14 Sep 2021 09:11:44 +03:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152638 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Mon, 13 Sep 2021 21:18:30 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152637 Друга нерегулирана информация Mon, 13 Sep 2021 18:10:58 +03:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152631 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 13 Sep 2021 16:48:29 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152635 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 13 Sep 2021 15:58:13 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152634 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 13 Sep 2021 15:56:53 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152633 Друга нерегулирана информация Mon, 13 Sep 2021 15:39:25 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152632 Друга нерегулирана информация Mon, 13 Sep 2021 15:32:55 +03:00 Хидропневмотехника АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152630 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 13 Sep 2021 14:56:54 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152629 Друга нерегулирана информация Mon, 13 Sep 2021 14:27:02 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152628 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 13 Sep 2021 14:13:25 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152627 Друга нерегулирана информация Mon, 13 Sep 2021 12:58:48 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152626 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 13 Sep 2021 10:55:06 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152625 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 13 Sep 2021 10:50:41 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152618 Друга нерегулирана информация Fri, 10 Sep 2021 16:14:21 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152617 Друга нерегулирана информация Fri, 10 Sep 2021 16:12:04 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152613 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 10 Sep 2021 16:01:50 +03:00 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152605 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 10 Sep 2021 15:43:09 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152606 Друга нерегулирана информация Fri, 10 Sep 2021 15:41:44 +03:00 Бряст-Д АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152603 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 10 Sep 2021 13:19:05 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152599 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 10 Sep 2021 12:35:13 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152589 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 10 Sep 2021 08:59:56 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152588 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 09 Sep 2021 17:02:58 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152583 Друга нерегулирана информация Thu, 09 Sep 2021 16:22:30 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152581 Друга нерегулирана информация Thu, 09 Sep 2021 16:07:17 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152580 Друга нерегулирана информация Thu, 09 Sep 2021 16:02:14 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152579 Друга нерегулирана информация Thu, 09 Sep 2021 15:51:53 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152577 Друга нерегулирана информация Thu, 09 Sep 2021 15:45:52 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152567 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 09 Sep 2021 14:00:19 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152561 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 09 Sep 2021 10:28:57 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152559 Друга нерегулирана информация Thu, 09 Sep 2021 09:47:49 +03:00