X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160292 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 20:25:49 +03:00 Ай Ти Софт ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160291 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 23 May 2022 19:20:27 +03:00 Дронамикс Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160288 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 18:17:48 +03:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160286 Годишен консолидиран отчет за 2021г. Mon, 23 May 2022 16:43:30 +03:00 Дронамикс Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160285 Друга нерегулирана информация Mon, 23 May 2022 16:11:35 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160284 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 15:56:31 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160282 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 15:36:18 +03:00 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160283 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 23 May 2022 15:27:58 +03:00 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160278 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Mon, 23 May 2022 13:48:56 +03:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160276 Уведомление за паричен дивидент Mon, 23 May 2022 13:12:22 +03:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160275 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 13:11:17 +03:00 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160262 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 13:10:48 +03:00 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160261 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 13:10:30 +03:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160273 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 12:58:20 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160268 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Mon, 23 May 2022 12:06:08 +03:00 Телематик Интерактив България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160267 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 23 May 2022 12:01:45 +03:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160269 Годишен консолидиран отчет за 2021г. Mon, 23 May 2022 11:54:01 +03:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160265 Друга нерегулирана информация Mon, 23 May 2022 11:20:35 +03:00 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160264 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Mon, 23 May 2022 10:46:48 +03:00 Вега АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160257 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 20:25:06 +03:00 Вега АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160228 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 19:37:01 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160254 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 18:49:04 +03:00 Крепежни изделия АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160255 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 18:12:48 +03:00 Електроразпределителни мрежи Запад АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160253 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 20 May 2022 17:42:33 +03:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160251 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 17:39:30 +03:00 Електрохолд Продажби АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160252 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 20 May 2022 17:28:20 +03:00 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160250 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 17:14:12 +03:00 Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160248 Друга нерегулирана информация Fri, 20 May 2022 16:51:55 +03:00 Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160245 Друга нерегулирана информация Fri, 20 May 2022 16:51:47 +03:00 Портови флот 99 АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160221 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 16:33:22 +03:00 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160241 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 16:12:44 +03:00 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160242 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 16:12:35 +03:00 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160239 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 16:08:30 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160237 Друга нерегулирана информация Fri, 20 May 2022 15:48:40 +03:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160236 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 20 May 2022 15:41:09 +03:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160235 Годишен отчет за 2021г. Fri, 20 May 2022 15:30:45 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160231 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 20 May 2022 15:00:59 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160226 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 20 May 2022 14:14:48 +03:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160219 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 20 May 2022 11:32:22 +03:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160216 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Fri, 20 May 2022 10:57:06 +03:00 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160217 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 20 May 2022 10:46:53 +03:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160214 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 20 May 2022 10:05:54 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160213 Друга нерегулирана информация Fri, 20 May 2022 10:02:44 +03:00 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160208 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 23:33:13 +03:00 Ейч Ар Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160207 Друга нерегулирана информация Thu, 19 May 2022 21:25:52 +03:00 Ейч Ар Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160198 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 19:32:37 +03:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160196 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 17:45:27 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160192 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 19 May 2022 17:05:18 +03:00 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160190 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 16:54:12 +03:00 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160182 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 16:49:29 +03:00 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160189 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 16:45:21 +03:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160187 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 16:42:40 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160184 Уведомление за паричен дивидент Thu, 19 May 2022 16:35:07 +03:00 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160185 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 16:33:05 +03:00 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160183 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 16:29:30 +03:00 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160181 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 19 May 2022 16:24:35 +03:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160179 Годишен отчет за 2021г. Thu, 19 May 2022 16:22:24 +03:00 Грийн Таун Проджектс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160175 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 19 May 2022 16:05:57 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160176 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 19 May 2022 16:02:54 +03:00 Българска роза АД-Карлово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160171 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 19 May 2022 15:51:23 +03:00 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160163 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Thu, 19 May 2022 15:44:34 +03:00 Билборд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160169 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 15:43:58 +03:00 Елана Агрокредит АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160166 Уведомление за паричен дивидент Thu, 19 May 2022 15:33:17 +03:00 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160168 Годишен консолидиран отчет за 2021г. Thu, 19 May 2022 15:23:10 +03:00 Елана Агрокредит АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160162 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 19 May 2022 15:14:10 +03:00 Елана Агрокредит АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160161 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 15:07:44 +03:00 НИД Индустриален Фонд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160158 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 14:21:36 +03:00 Авто Юнион АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160155 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 31-03-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100025126. Thu, 19 May 2022 13:53:52 +03:00 Авто Юнион АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160151 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Thu, 19 May 2022 13:49:39 +03:00 Видахим АД-Видин http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160149 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 13:02:23 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160146 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 12:18:53 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160145 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 12:10:35 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160143 Друга нерегулирана информация Thu, 19 May 2022 11:44:54 +03:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160141 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 11:22:04 +03:00 Елана Финансов Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160140 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Thu, 19 May 2022 11:09:54 +03:00 Елана Финансов Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160139 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Thu, 19 May 2022 11:08:12 +03:00 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160138 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 11:02:48 +03:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160135 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 10:55:27 +03:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160132 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2022г. Thu, 19 May 2022 10:27:42 +03:00 Херти АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160129 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Thu, 19 May 2022 09:22:33 +03:00 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160126 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Wed, 18 May 2022 18:22:43 +03:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160125 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 18 May 2022 17:28:00 +03:00 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160124 Уведомление за паричен дивидент Wed, 18 May 2022 17:27:05 +03:00 Българска фондова борса АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160123 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 18 May 2022 17:20:06 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160115 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Wed, 18 May 2022 17:00:56 +03:00 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160118 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 18 May 2022 16:10:05 +03:00 Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160113 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Wed, 18 May 2022 14:08:11 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160110 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 18 May 2022 13:21:36 +03:00 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160104 Годишен консолидиран отчет за 2021г. Wed, 18 May 2022 12:25:43 +03:00 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160103 Годишен отчет за 2021г. Wed, 18 May 2022 12:14:47 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160101 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 18 May 2022 12:10:49 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160096 Друга нерегулирана информация Wed, 18 May 2022 09:41:34 +03:00 ИмПулс I АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160094 Друга нерегулирана информация Tue, 17 May 2022 18:01:53 +03:00 Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160093 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 17 May 2022 16:58:06 +03:00 Никотиана БТ Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160087 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 17 May 2022 16:13:56 +03:00 Никотиана БТ Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160086 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 16:10:37 +03:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160084 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 16:08:22 +03:00 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160085 Уведомление за паричен дивидент Tue, 17 May 2022 16:04:10 +03:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160080 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 17 May 2022 15:18:51 +03:00 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160078 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 15:05:11 +03:00 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160079 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 17 May 2022 14:51:50 +03:00 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160076 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 14:45:16 +03:00 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160077 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 14:44:02 +03:00 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160075 Уведомление за паричен дивидент Tue, 17 May 2022 14:14:17 +03:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160074 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 17 May 2022 13:14:37 +03:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160072 Друга нерегулирана информация Tue, 17 May 2022 13:02:40 +03:00 ИММИ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160031 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 12:13:27 +03:00 Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160071 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 12:12:45 +03:00 Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160070 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 12:08:22 +03:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк ЕАД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160069 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 17 May 2022 11:59:12 +03:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160047 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 17 May 2022 10:29:17 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160048 Друга нерегулирана информация Tue, 17 May 2022 10:24:57 +03:00 Зърнени Храни България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160046 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 09:40:51 +03:00 Интеркапитал груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160045 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 09:28:22 +03:00 Проучване и добив на нефт и газ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=160043 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 17 May 2022 07:58:44 +03:00