X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163600 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 26 Sep 2022 18:30:25 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163599 Друга нерегулирана информация Mon, 26 Sep 2022 16:59:07 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163598 Друга нерегулирана информация Mon, 26 Sep 2022 16:57:30 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163597 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 26 Sep 2022 16:18:22 +03:00 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163596 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 26 Sep 2022 16:09:50 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163589 Друга нерегулирана информация Mon, 26 Sep 2022 15:17:51 +03:00 ИнтерСтандартс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163587 Годишен консолидиран отчет за 2021г. Mon, 26 Sep 2022 15:16:51 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163582 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 26 Sep 2022 09:52:20 +03:00 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163568 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 23 Sep 2022 23:19:37 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163572 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 23 Sep 2022 16:36:02 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163571 Уведомление за паричен дивидент Fri, 23 Sep 2022 16:19:53 +03:00 Херти АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163569 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 23 Sep 2022 15:16:22 +03:00 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163567 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2022г. Fri, 23 Sep 2022 12:33:11 +03:00 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163556 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 23 Sep 2022 11:27:24 +03:00 Мъни плюс мениджмънт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163559 Тримесечен отчет за периода 01-04-2022 -- 30-06-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100014211. Fri, 23 Sep 2022 09:49:46 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163554 Уведомление за паричен дивидент Wed, 21 Sep 2022 16:28:06 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163553 Друга нерегулирана информация Wed, 21 Sep 2022 15:38:57 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163551 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Sep 2022 15:21:10 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163550 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 21 Sep 2022 15:02:56 +03:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163549 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Sep 2022 14:32:30 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163548 Друга нерегулирана информация Wed, 21 Sep 2022 14:00:35 +03:00 Биодит АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163547 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Sep 2022 13:42:28 +03:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163546 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Sep 2022 13:40:45 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163544 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Sep 2022 10:54:38 +03:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163543 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Sep 2022 09:10:55 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163542 Друга нерегулирана информация Wed, 21 Sep 2022 08:56:51 +03:00 Биодит АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163541 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 20 Sep 2022 21:55:31 +03:00 Телематик Интерактив България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163540 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 20 Sep 2022 16:46:58 +03:00 Биодит АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163538 Друга нерегулирана информация Tue, 20 Sep 2022 15:25:21 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163537 Друга нерегулирана информация Tue, 20 Sep 2022 14:43:42 +03:00 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163536 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 20 Sep 2022 12:25:09 +03:00 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163535 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 20 Sep 2022 12:16:52 +03:00 Син Карс Индъстри АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163533 Друга нерегулирана информация Tue, 20 Sep 2022 11:54:55 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163532 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 20 Sep 2022 11:51:25 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163530 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 20 Sep 2022 11:39:43 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163529 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 20 Sep 2022 10:28:30 +03:00 Българска роза АД-Карлово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163528 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 20 Sep 2022 10:21:48 +03:00 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=163527 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 20 Sep 2022 09:13:54 +03:00