X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170481 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 22:26:34 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170480 Тримесечен отчет за периода 01-01-2023 -- 31-03-2023 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100013205. Fri, 09 Jun 2023 22:25:12 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170479 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2023г. Fri, 09 Jun 2023 22:21:58 +03:00 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170478 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 20:19:42 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170476 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 18:23:02 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170475 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 18:16:06 +03:00 Софарма билдингс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170472 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 17:14:32 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170471 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 16:52:08 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170468 Друга нерегулирана информация Fri, 09 Jun 2023 16:01:29 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170466 Друга нерегулирана информация Fri, 09 Jun 2023 15:25:41 +03:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170465 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 14:55:55 +03:00 МФГ Инвест АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170464 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 14:54:58 +03:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170463 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 14:48:08 +03:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170462 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 14:39:07 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170461 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 13:22:18 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170460 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 13:13:05 +03:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170459 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 09 Jun 2023 13:10:51 +03:00 Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170458 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 12:45:17 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170450 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 09 Jun 2023 10:36:56 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170449 Друга нерегулирана информация Fri, 09 Jun 2023 10:23:46 +03:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170445 Уведомление за паричен дивидент Thu, 08 Jun 2023 12:14:06 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170443 Друга нерегулирана информация Thu, 08 Jun 2023 11:21:42 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170441 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 08 Jun 2023 10:33:00 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170440 Друга нерегулирана информация Thu, 08 Jun 2023 10:24:07 +03:00 Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170439 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 07 Jun 2023 20:44:59 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170436 Годишен консолидиран отчет за 2022г. Wed, 07 Jun 2023 18:37:43 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170438 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 07 Jun 2023 18:30:48 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170435 Друга нерегулирана информация Wed, 07 Jun 2023 17:01:47 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170434 Друга нерегулирана информация Wed, 07 Jun 2023 16:59:07 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170433 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 07 Jun 2023 16:49:18 +03:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170432 Уведомление за паричен дивидент Wed, 07 Jun 2023 16:48:09 +03:00 Кабиле-ЛБ АД-София /в ликвидация/ http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170430 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 07 Jun 2023 16:09:53 +03:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170429 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 07 Jun 2023 15:54:31 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170427 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 07 Jun 2023 15:09:01 +03:00 Мизия-96 АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170424 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Wed, 07 Jun 2023 13:55:49 +03:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170421 Уведомление за паричен дивидент Wed, 07 Jun 2023 11:23:01 +03:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170420 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 07 Jun 2023 11:19:30 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170419 Друга нерегулирана информация Wed, 07 Jun 2023 10:24:59 +03:00 Етропал АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170414 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 06 Jun 2023 17:15:06 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170410 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 06 Jun 2023 15:12:21 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170409 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 06 Jun 2023 15:06:10 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170408 Уведомление за паричен дивидент Tue, 06 Jun 2023 14:52:28 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170406 Друга нерегулирана информация Tue, 06 Jun 2023 13:07:29 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170405 Друга нерегулирана информация Tue, 06 Jun 2023 13:01:35 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170404 Друга нерегулирана информация Tue, 06 Jun 2023 12:44:06 +03:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170401 Друга нерегулирана информация Tue, 06 Jun 2023 12:17:16 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170398 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 06 Jun 2023 11:01:51 +03:00 Елмарк Инвест ЕАД http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170391 Годишен отчет за 2022г. Tue, 06 Jun 2023 10:37:52 +03:00 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170395 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 06 Jun 2023 09:28:02 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170394 Друга нерегулирана информация Mon, 05 Jun 2023 20:45:53 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170393 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 05 Jun 2023 19:11:25 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170384 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 05 Jun 2023 17:07:10 +03:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170380 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 05 Jun 2023 16:18:27 +03:00 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170378 Уведомление за паричен дивидент Mon, 05 Jun 2023 15:57:44 +03:00 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170375 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 05 Jun 2023 15:52:28 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170374 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 05 Jun 2023 15:34:24 +03:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170368 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 05 Jun 2023 14:44:30 +03:00 Смарт Органик АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170367 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 05 Jun 2023 14:36:25 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170365 Друга нерегулирана информация Mon, 05 Jun 2023 14:21:46 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170364 Друга нерегулирана информация Mon, 05 Jun 2023 14:14:08 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170363 Друга нерегулирана информация Mon, 05 Jun 2023 13:19:00 +03:00 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170361 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 05 Jun 2023 12:49:32 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170359 Друга нерегулирана информация Mon, 05 Jun 2023 11:30:02 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170358 Друга нерегулирана информация Mon, 05 Jun 2023 11:10:33 +03:00 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170357 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 05 Jun 2023 11:07:45 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170356 Друга нерегулирана информация Mon, 05 Jun 2023 11:02:38 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170355 Друга нерегулирана информация Mon, 05 Jun 2023 10:54:45 +03:00 Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170353 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 05 Jun 2023 09:55:36 +03:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=170351 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 05 Jun 2023 09:08:52 +03:00