X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Етропал АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155099 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 07 Dec 2021 15:02:34 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155098 Друга нерегулирана информация Tue, 07 Dec 2021 15:00:53 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155097 Друга нерегулирана информация Tue, 07 Dec 2021 14:54:22 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155096 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 07 Dec 2021 14:47:26 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155095 Друга нерегулирана информация Tue, 07 Dec 2021 14:38:50 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155092 Друга нерегулирана информация Tue, 07 Dec 2021 14:32:03 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155094 Друга нерегулирана информация Tue, 07 Dec 2021 14:27:40 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155093 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 07 Dec 2021 14:26:43 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155091 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 07 Dec 2021 14:10:19 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155090 Друга нерегулирана информация Tue, 07 Dec 2021 11:25:20 +02:00 Дронамикс Кепитъл ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155087 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 07 Dec 2021 09:53:43 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155085 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 17:49:08 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155084 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 17:44:10 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155077 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 16:02:40 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155075 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 06 Dec 2021 15:48:24 +02:00 Булгарплод-София АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155070 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 06 Dec 2021 15:10:04 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155062 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 14:40:04 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155060 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 14:38:26 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155057 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 14:22:22 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155055 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 14:16:13 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155054 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 14:07:49 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155053 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 14:05:58 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155052 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 06 Dec 2021 14:00:41 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155051 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 13:37:02 +02:00 Формопласт АД-Кърджали http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155048 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 06 Dec 2021 13:11:54 +02:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155047 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 06 Dec 2021 13:03:25 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155044 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 12:44:38 +02:00 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155042 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 06 Dec 2021 12:36:11 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155029 Друга нерегулирана информация Mon, 06 Dec 2021 12:23:52 +02:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155032 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 06 Dec 2021 11:27:20 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155030 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 06 Dec 2021 11:01:47 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155023 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 03 Dec 2021 17:37:17 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 03 Dec 2021 17:35:39 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155022 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 17:33:33 +02:00 Топлофикация-Бургас АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 03 Dec 2021 16:21:34 +02:00 Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155017 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 03 Dec 2021 15:30:33 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155016 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 15:23:51 +02:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155015 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 03 Dec 2021 14:31:38 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155014 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 14:02:21 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155013 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 13:41:51 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155011 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 13:34:28 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155010 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 13:26:05 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155009 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 12:55:46 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155008 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 12:37:49 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155005 Друга нерегулирана информация Fri, 03 Dec 2021 12:00:20 +02:00 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154998 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 03 Dec 2021 09:30:41 +02:00 Българска фондова борса АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154999 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 03 Dec 2021 09:30:31 +02:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154997 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 21:34:50 +02:00 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154995 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 17:46:51 +02:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154996 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 17:40:01 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154992 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 17:02:52 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154991 Друга нерегулирана информация Thu, 02 Dec 2021 16:10:12 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154990 Друга нерегулирана информация Thu, 02 Dec 2021 16:03:41 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154988 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 15:36:51 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154987 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 15:35:31 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154986 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 15:34:38 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154983 Друга нерегулирана информация Thu, 02 Dec 2021 15:05:42 +02:00 ИмПулс I АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154978 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Thu, 02 Dec 2021 14:10:35 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154980 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 14:01:41 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154979 Друга нерегулирана информация Thu, 02 Dec 2021 13:56:49 +02:00 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154977 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 02 Dec 2021 13:01:01 +02:00 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154976 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 12:47:23 +02:00 Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154975 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 02 Dec 2021 12:09:11 +02:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154974 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 12:01:38 +02:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154972 Друга нерегулирана информация Thu, 02 Dec 2021 11:00:48 +02:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154971 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 02 Dec 2021 10:52:30 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154965 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 01 Dec 2021 14:52:08 +02:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154964 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2021г. Wed, 01 Dec 2021 12:33:33 +02:00 Спиди АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154958 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Tue, 30 Nov 2021 21:39:25 +02:00 Български енергиен холдинг ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154946 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 30 Nov 2021 17:04:04 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154944 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 30 Nov 2021 17:02:20 +02:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154945 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 30 Nov 2021 16:58:02 +02:00 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154943 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2021г. Tue, 30 Nov 2021 16:51:34 +02:00 ЧЕЗ Разпределение България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154938 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2021г. Tue, 30 Nov 2021 15:39:39 +02:00 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154936 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2021г. Tue, 30 Nov 2021 15:19:59 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154937 Тримесечен отчет за периода 01-01-2021 -- 30-09-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100013205. Tue, 30 Nov 2021 15:02:43 +02:00 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154935 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2021г. Tue, 30 Nov 2021 14:28:21 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154934 Тримесечен отчет за периода 01-01-2021 -- 30-09-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100018188. Tue, 30 Nov 2021 14:08:52 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154933 Тримесечен отчет за периода 19-01-2021 -- 30-09-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100001218. Tue, 30 Nov 2021 14:06:48 +02:00 Астерион България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154929 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2021г. Tue, 30 Nov 2021 12:57:56 +02:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154927 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 30 Nov 2021 11:59:42 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154926 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 30 Nov 2021 11:25:42 +02:00 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154925 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 30 Nov 2021 10:02:55 +02:00 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154921 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2021г. Tue, 30 Nov 2021 10:01:27 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=154915 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 30 Nov 2021 09:00:19 +02:00